ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA eSSL

Jste subjekt, který má dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby povinnost vést spisovou službu v elektronické podobě, včetně dodržování požadavků Národního standardu?

Potřebujete zjednodušit, sjednotit a snížit pracnost při zpracování a vytváření listinných a elektronických dokumentů do Vaší organizace doručených nebo v ní vzniklých?

Nabízíme softwarové řešení systému spisové služby ESSL.

Popis řešení

Systém řeší základní zákonné požadavky na povinnost vedení spisové služby v elektronické podobě. Jde zejména o požadavky na evidenci a správu dokumentů a sledování jejich oběhu a procesu vyřizování v organizaci. Systém podporuje činnost
 • podatelny – příjem a odesílání analogových a digitálních dokumentů včetně možnosti skenování, provádění autorizované konverze a automatické obsluhy datových schránek a e-mailových účtů v roli elektronické podatelny
 • vedoucích pracovníků a sekretariátů – rozdělování a sledování oběhu dokumentů, elektronické podepisování s možností připojení časového razítka
 • referentů – tvorba vlastních dokumentů a spisů, vyřizování přidělených dokumentů a ukládání dokumentů

Výhody řešení

 • Centralizovaný systém dostupný přes webové rozhraní (systém typu klient/server)
 • Automatizované převody vybraných typů elektronických dokumentů do formátu PDF/A
 • Možnost napojení na systém elektronické spisovny zajišťující střednědobé uchování elektronických dokumentů
 • Dostupné aplikační rozhraní pro snadnou integraci s agendovými systémy
 • Řešení na míru přizpůsobené organizaci a jejím procesům
 • Flexibilní a transparentní licenční model

Komu je řešení určeno

Řešení je určeno subjektům, které mají zákonnou povinnost vedení spisové služby v elektronické podobě..

Použité technologie

Server
 • Windows Server 2008 nebo novější (IIS 7, Microsoft .NET Framework 3.5 nebo novější)
 • Microsoft SQL Server 2005 nebo novější
Klient
 • Internet Explorer 7 nebo novější
 • Microsoft .NET Framework 2.0 nebo novější
 • Pro provádění autorizované konverze je potřeba mít nainstalovaný Software602 Form Filler

Mohlo by vás také zajímat

Důvěryhodný digitální archiv
eRegistry
eZUP
ICT

Software

Podpora

Podpora

VAN operátor

Kontakt

PODMÍNKY POUŽITÍ

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu stránek na adrese www.transoft.cz a www.transoft.eu (dále jen „stránky“), jejich používáním, právy a povinnostmi vlastníka TranSoft a.s. a návštěvníkům, které provozuje společnost TranSoft a.s., se sídlem Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice, IČ: 15770281 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 329.

Používání stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Návštěvník stránek vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami jejich používáním. Bez souhlasu společnosti TranSoft a.s. není dovoleno používat tyto stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany TranSoft a.s.

Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek nárok na náhradu škody.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Obsah těchto webových stránek byl připraven výhradně za účelem poskytování informací o obchodní společnosti TranSoft a.s. a o službách a produktech, které nabízí. TranSoft a.s. neposkytuje žádné záruky (výslovné nebo vyplývající) za přesnost či úplnost jakýchkoli informací na těchto stránkách nebo informací publikovaných třetími stranami, které na tyto stránky odkazují.

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem není společnost TranSoft a.s. v žádném případě odpovědná za jakékoli škody (včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod), vzniklé ať už na základě smluvního ujednání nebo porušení práva, v důsledku nebo ve spojení s informacemi publikovanými na těchto stránkách nebo třetími stranami, které na tyto stránky odkazují a s funkčností nebo nefunkčností těchto stránek.

Poskytování služeb a zboží TranSoft a.s. podléhá podmínkám upraveným v jednotlivých smlouvách, které lze zaslat na požádání.

Tyto stránky jsou chráněny autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví TranSoft a.s. (včetně ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů) i obchodní značky zahrnuté v materiálech patří TranSoft a.s. Obsah stránek můžete ukládat na svém osobním počítači či tisknout kopie jen pro vlastní potřebu nebo nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu TranSoft a.s. nesmí dojít k žádné úpravě, změně nebo použití textu nebo grafických podkladů webových stránek.